تصویر آری یا نه ؟

نقش تصویر در فرهنگ مردم 

بالندگی و پویایی یک ملت به « قوام فرهنگی » آن وابسته است . هر چقدر درخت فرهنگی یک ملت تناور و ریشه در اعماق داشته باشد ، آن ملت می تواند به زنده بودن خود امیدوار باشد . در این ارتباط ، بسیاری از کشورها را می توان نام برد که با کاهلی در نگاهداری از « فرهنگ ملی » چنان در گردباد حوادث گرفتار شده اند که حیات سیاسی و اقتصادیشان در مدتی بسیار کوتاه نابود شده است .

هیچ ملتی « قوام فرهنگی » نمی یابد مگر آنکه در انتقال مفاهیم ومبانی فرهنگی خود به نسلهای آینده کوشا باشد .مگر می شود با پشت گرمی پیشینه ی فرهنگی درخشان از آنچه باید اکنون برایش تلاش کرد ، روی بر تافت و در عین حال عدم تلاشی فرهنگ را چشم داشت ؟ یک چنین چشم داشتی بیهوده و کودکانه است .

ما در عصـر ارتباطات زندگی می کنیم ، در این عصر « تصــویــر » توسط امـواج ماهـواره ها حـرف اول را می زند . اکنون « تصویر » به راحتی خزیدن جریان هوا ، به داخل خانه ها سرک می کشد و چنان ردپایی از خود باقی می گذارد که پاک کردن آن چندان راحت نیست . حال به درستی باید ادعا کرد که امواج تصویری در واژگونی نظامهای سیاسی ، جهت دهی به افکار عمومی ، لباس حق پوشاندن به اندیشه های شیطانی و ... نقش اساسی بر عهده دارند . فراموش نکنیم پاره فرهنگها و فرهنگهای ملی بسیاری در جهان در اثر هجوم بی امان « امواج تصویری » مخالف ، یا به شکل کامل نابود شدند ؛ یا دست کم پایگاه مردمی خود را در لایه های اجتماع از دست دادند . آنچه اکنون دنیای معاصر را نگران کرده ، امواجی است که به یقین ، فرهنگهای ملی را نشانه گیری کرده است و این قدرت « تصویر » است ، اما همه ی ماجرا نیست .

اگر کسی در این حقیقت که راه درست و بی خدشه ی « انتقال فرهنگی » و « پایدار نگاه داشتن برج و باروی فرهنگی » یک ملت ؛ استفاده از قدرت « تصویر » است ، تردید داشته باشد ، پیشاپیش جوهر مقاومت را در خود از بین برده و از پیش ، مرگ فرهنگی خود را امضاء کرده است . دیدن قدرت مخرب تصویر  هیچگاه نباید ما را به نتیجه عدم استفاده از آن بکشاند . زیرا دیگران کار خود را می کنند و به خاطر عدم استفاده ی ما از تصویر ، از تلاش خود باز نخواهند ایستاد . در این گردونه این ما هستیم که زیان می بینیم .  

/ 0 نظر / 21 بازدید